Hoe werkt MKBFullservice

Voordat we aan de slag gaan, maken we een blauwdruk van de gewenste situatie en welke rol een ieder daarin heeft. We gaan in overleg met u en uw financieel/administratieve collega’s om de bouwtekening te maken van de gewenste nieuwe situatie met respect voor de huidige werkwijzen en de medewerkers die hard voor uw organisatie werken.

“Klanten (ver)binden door automatiseren, adviseren en processen optimaliseren.”

Het eerste gesprek

De blauwdruk vertaalt zich in een gesprek met de betrokken mensen over wat de wensen zijn en in hoeverre dat praktisch uit zal werken voor uw organisatie. Met respect voor uw medewerkers en processen gaan we samen kijken waar we dingen anders, slimmer en beter kunnen doen. Naar aanleiding van dit proces krijgt u een memo met ons voorstel gebaseerd op uw wensen de mogelijkheden die er zijn.

Dit is het startpunt voor vertrek en het inregelen van gezamenlijk gekozen weg van verandering en optimalisatie. Lees verder »

Bepalen van het doel

Bij alles wat we doen, hebben we een doel voor ogen. Dit geeft richting aan activiteiten en motiveert mensen des te meer als deze doelen gedeeld worden met de gehele organisatie. Het spoort medewerkers aan mee te denken over de bereikbaarheid van deze doelen en wat hij of zij hieraan kan bijdragen. De meest ideale situatie is dat de medewerker over zijn eigen belangen heen kijkt en het belang van het groter geheel dient. Dit kan alleen gebeuren als medewerkers meer dan gewaardeerd worden, een groot zekerheidsgevoel hebben over hun positie en bereid zijn om mee te veranderen naar steeds weer een “nieuwe organisatie”.

Automatisering zal er voor zorgen dat de boekhouder met een middelbare opleiding zonder ambitie het steeds lastiger zal vinden om zijn of haar baan te behouden. Voor werkgever en werknemer zou een win-win situatie gecreëerd moeten worden. Gezonde en goed opgeleide werknemers die Multi-inzetbaar zijn en zich willen blijven ontwikkelen. Richard Branson heeft hier een mooie quote aan gewijd:

 

“Teach people well enough so they can leave, treat  them well enough so they don’t want to”